Plavání 

Nejúplnější informace o kurzech plavání vám poskytne Jitka Dittrichová, tel. 604 575 945, mail: plavani@cvcmesice.cz

Bazén používající desinfekci na bázi chloru (chlorovaný bazén):

Bazén, který v pravidelných intervalech je desinfikován např.chlornanem- přípravkem, který do bazénové vody dostává chlor, který účinně likviduje bakteriální znečištění

Výhody:

  • Výborná účinnost proti bakteriím a virům
  • Při dodržování dávkování malé riziko pro plavce
  • Ověřená a lety vyzkoušená metoda desinfekce s přesným dávkováním technologií
  • Desinfekce běžně používaná i v domácnostech nebo k sanaci studní (SAVO)
  • Vyhláškou stanovené přesné hranice kolik smí roztok obsahovat látky v ukazatelích volný a vázaný chlór.

Nevýhody:

  • Nebezpečí v podobě druhotných projevů desinfekce (trichloraminy)
  • Klasický bazénový "odér" (chloraminy)signalizuje přílišný obsah vázaného chloru a špatnou ventilaci bazénové haly

Závěrem:

Bazény využívající chlorovou desinfekci vody přímím dávkováním technologií v podobě např.chlornanu jsou vyzkoušenou variantou desinfekce vody, která je při dodržování všech pravidel účinná a zdraví lidí neškodná.