Poznáváme svět

Poznáváme svět jsou kreativní hodiny pro děti 1 - 3 roky

v doprovodu rodiče. V každé hodině si s dětmi zazpíváme, zatancujeme, protáhneme se, naučíme se novou básničku a něco zajímavého si vytvoříme nebo se dozvíme.

Seznámíme se se základními Montessori pomůckami a principy, dozvíme se spoustu užitečných informací nejen o výchově.

Každý týden je zaměřený na jiné téma, které je našim nejmenším blízké. Z každé lekce si rodič odnese pracovní list

s básničkou a slovíčky, která se budeme učit. Vhodné jak pro již mluvící, tak i pro ještě nemluvící děti :)

Témata: nádobí, slovesa, léto, koupání, zvířata, rostliny, hračky, nábytek, jídlo, pití...

18 lekcí za 2 520,- Kč

PŘIHLÁŠKA NA KURZ