Plavání mateřských škol

Cíl aktivit ve vodním prostředí je u každé věkové kategorie dětí jiný. Tento cíl se odvíjí od psychické i motorické vyspělosti dětí dané skupiny a proto je vždy po první seznamovací lekci sestaven zcela na míru metodický plán výuky.

Obecně lze říci, že u předškolních dětí se jedná o vodní hrátky s důrazem na zvládnutí vodního prostředí, orientaci v něm a pochopení základních principů pobytu a pohybu ve vodě.

 • výcvik je veden akreditovanými lektory, kteří jsou pravidelně doškolováni ve všech potřebných oborech /první pomoc, pedagogika, psychologie dětí, didaktika plavání dětí.../
 • jeden lektor vede skupinku soptimálním počtem 5 dětí /tento počet může být navýšen na maximálně 8 dětí/
 • při výuce je nezbytná přítomnost pedagogického dozoru, který je plně zodpovědný za děti mimo bazén /pobyt všatnách, odchod na toaletu během výuky.../
 • na základě dohody lze připravit výuku pro děti od tří let

Časové možnosti

 • pro aktivity zabezpečované v rámci vzdělávacích zařízení je bazén vyhrazen ve všední dny v časovém úseku od 8,00 hod do 9,00 hod a v dopoledních hodinách ve středu a v pátek
 • šatny jsou k dispozici vždy 20 minut před zahájením lekce a musí být opuštěny rovněž nejdéle 20 minut po ukončení lekce

Skladba a délka lekce

30 - 40 minut (dle dovedností)

 • rozcvička
 • výuka dle metodického plánu /plán bude sestaven vždy na míru každé skupině po absolvování první seznamovací hodiny/ ve vodním prostředí
 • relaxace v brouzdališti s prvky rozvoje vnímání vlastností vody

Speciální nabídka

 • nabízíme projektový program s návazností jednotlivých lekcí vdaném cyklu /jedno ucelené téma spojující celý cyklus/
 • nad rámec výuky je možné zařadit výtvarnou či pohybovou aktivitu pod vedením našich lektorek
 • možnost netradičních lekcí -plavání v oblečení, vodní karneval...
 • konzultační hodiny či ukázkové lekce pro rodiče
 • vodní dětská olympiáda s netradičními disciplínami
 • pro děti umíme zabezpečit svačiny
 • lze zajistit dopravu dětí z MŠ a zpět