Pidiškoličky

Zábavné dopoledne pro samostatné děti od 4 do 6 let, které již vydrží bez maminky.

Na dopoledne je pro děti připraveno společné výtvarné tvoření, pohybové hrátky a plavecká lekce. Během celého týdne děti společně se skřítkem Piháčkem a jeho kamarády prožijí spoustu dobrodružství.

Režim dopoledne:

  • 8:30 - 9:00 příchod pidižáčků, společné hry

  • 9:00 sportování v tělocvičně

  • 9:45 příprava svačinky, svačinka

  • 10:15 výtvarné tvoření v ateliéru

  • 11:00 plavání

  • 12:00 - 12:30 čtení pohádky, rozchod pidižáčků

Kapacita pidiškolky je 6 dětí na den.

Cena zahrnuje organizaci, program, pitný režim, dopolední svačinku, výtvarný materiál a drobné odměny pro každého pidižáčka. 

Zálohu ve výši 250,-Kč je nutno uhradit předem, doplatek nejpozději 21 dní před nástupem 

do pidiškoličky. Platbu lze provést hotově nebo převodem na náš účet 7640354001/5500 - 
do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno dítěte a zvolený termín.


REZERVACE