Kurzy pro děti

V našem bazénu pořádáme kurzy plavání pro děti s rodiči i samostatné děti bez rodičů.

Dle hygienických norem jsou kurzy vhodné pro děti od šestého měsíce věku. Vzhledem k rozměru bazénu jsou kurzy určeny dětem předškolního věku. Pro děti s extrémním strachem z vody či jiným problémem jsme schopni zajistit individuální výuku.

Plavání je určeno dětem od 6 měsíců do cca 6 let a jejich rodičům, kteří chtějí pozitivně ovlivnit vztah k vodě a rozvoj plaveckých dovedností u svých potomků.

Lekce plavání jsou děleny podle věku a pokročilosti do skupinek s počtem dětí od čtyř do sedmi. V případě zájmu poskytujeme plavání také pro děti se zdravotními problémy (např: pohybové vady, vrozené vady, mentální poškození). Plavání je velice vhodné i pro nedonošené děti z důvodu podpory jejich všestranného rozvoje a dozrávání. Na tyto děti a jejich rodiče instruktorky dohlížejí se zvýšenou péčí.

Lekce jsou vedeny akreditovanými lektorkami podle jednotné metodiky, která je zpracována na základě získaného vzdělání a zkušeností celého našeho týmu. Délka lekce je dle věku dětí postupně prodlužována z 20 na 30 minut. Lekce na sebe metodicky navazují. Děti se postupně v závislosti na psychomotorickém vývoji učí zvládat správné polohy těla ve vodě a na vodní hladině a to jak polohy na bříšku tak i na zádech. Postupně je u nich rozvíjen tzv. "cit pro vodu", orientace pod vodou a v neposlední řadě se učí sebezáchranné prvky. Celá výuka pozvolně formou her vede děti ke zvládnutí základních lokomočních dovedností pro postupné osvojení si základů plaveckých dovedností kam patří především - spontánní výdech do vody, splývavá poloha na zádech a na břiše, pád a skok do vody. Cílem výuky jsou spokojené a sebejisté děti, s citem pro pohyb ve vodě, které zvládají základní polohování ve vodě bez špatných návyků jako je např. zalomení hlavy, zadržování dechu bez schopnosti výdechu do vody, držení si nosu při zanoření či jiné drobné odchylky, které se při další výuce již opravdového plavání velmi obtížně odstraňují.

Celá naše metodika je postavena na hravé formě výuky za pomoci vhodných pomůcek, s motivací prostřednictvím říkanek a písniček. Každý kurz je zakončen tématickou netradiční lekcí, která děti i jejich rodiče připravuje mimo jiné i na situace, kdy se ocitnou ve vodním prostředí neočekávaně a třeba i nepřipraveni.

S sebou na bazén budete potřebovat:

  • hygienické potřeby - mýdlo, šampón, pleťové mléko
  • osuška či ručník pro sebe i dítě
  • župan a plavky pro sebe i dítě /plavky lze u nás zakoupit, není nutná plena do vody/
  • čistá obuv vhodná do mokrého prostředí šatny a k bazénu

pokud cokoli z výše jmenovaného zapomenete doma, rádi Vám vše za symbolický poplatek zapůjčíme.

PŘI REZERVACI KURZŮ JE NUTNÉ ZAPLATIT NEVRATNOU ZÁLOHU PŘEDEM V MINIMÁLNÍ VÝŠI 500,- Kč.


NÁHRADOVÝ SYSTÉM AUKSYS

UKÁZKOVÁ LEKCE