Klub centra volného času

Klub CVČ Měšice je dobrovolným sdružením příznivců, přátel a klientů Centra volného času v Měšicích. Byl založen na základě podmínky nájemní smlouvy Obce Měšice s provozovatelem CVČ Měšice společností Svět dětí na dlani s r. o.

Podmínky členství v Klubu CVČ Měšice:

 1. Členem Klubu CVČ Měšice se může stát každý návštěvník a klient CVČ starší 18 let, který vyplní přihlášku a zaplatí členský příspěvek.
 2. Platnost členství je 1 kalendářní rok, od 1.1. do 31.12. daného roku.
 3. Členem je možno se stát kdykoliv v průběhu roku a na jakkoli dlouhé období.
 4. Členský příspěvek je 10,- Kč/měsíc.
 5. Zaplacením členského příspěvku člen souhlasí s podmínkami členství v Klubu CVČ:
  1. Členství v Klubu CVČ zahrnuje osobu, na kterou je vystavena průkazka a její nejbližší rodinu (dítě, manžel, manželka)
  2. Členství na další osoby je nepřenosné
  3. Člen obdrží číslovanou Klubovou průkazku, která jej opravňuje ke vstupu do Klubové kavárny kdykoliv v průběhu otvírací doby
  4. Člen si může přivést do Klubové kavárny hosty
  5. Člen souhlasí s poskytnutím kontaktů, především e-mailové adresy do databáze Klubu CVČ a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů
  6. Člen souhlasí se zasíláním pravidelných informací o dění v CVČ Měšice
 6. Výhody pro členy Klubu CVČ:
  1. Neomezený přístup do Klubové kavárny v průběhu otvírací doby (nejen po dobu zaplaceného kurzu a 30 minut před a po kurzu)
  2. Sleva ve výši 5% ze vstupného na jednorázové akce (divadelní představení, besídky, plesy...)
  3. Zdarma zapůjčení her a pomůcek v Půjčovně CVČ (venkovní i stolní hry, ručníky, plavecké pomůcky, knihy...)
  4. Zasílání pravidelných týdenních informací o dění v CVČ
  5. Přednostní zasílání informací o novinkách vždy 1x za měsíc - až 5 dní před uveřejněním těchto informací a upoutávek pro širší veřejnost
 7. Členství je možné ukončit nezaplacením členského poplatku na další období a odevzdáním Klubové průkazky.