Hudební kroužek
Yamaha

Robátka

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života - koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci... je tuleň Robbie. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

Souhrnné informace:

 • Doporučený věk: od 4 do 18 měsíců
 • Počet ve skupině: 8-10 dětí v doprovodu jednoho z rodičů či prarodičů
 • Učební doba: jedna lekce týdně
 • Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností
 • Učební materiál: leporelo včetně CD s písněmi a hudebními doprovody

16 lekcí za 2 300,- Kč

První krůčky k hudbě

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Souhrnné informace:

 • Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let
 • Počet ve skupině: 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů či prarodičů
 • Učební doba: jedna lekce týdně
 • Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti
 • Učební materiál: leporela, příručky pro rodiče, CD s doprovody, poslechovými skladbami

16 lekcí za 2 300,- Kč

Rytmické krůčky

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:

 • vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
 • rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
 • intonace pomocí solmizačních slabik
 • orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
 • cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje...) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.

Souhrnné informace:

 • Doporučený věk: 4 - 6 let
 • Počet ve skupině: 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů či prarodičů

 • Učební doba: jedna lekce týdně
 • Obsah učiva: tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby
 • Učební materiál: pracovní sešit, CD s doprovody písní a poslechovými skladbami

16 lekcí za 2 300,- Kč

Zobcová flétna

Toužíte se naučit hrát na dechový hudební nástroj? Zobcová flétna je vhodná pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Skupinová výuka zobcových fléten v hudebních školách Yamaha přináší nevšední zážitek: poprvé v historii postupuje vyučování na sopránovou (C) a altovou (F) flétnu společně.

Setkáte se s hudbou různých žánrů a stylů (učební texty obsahují klasické a populární skladby sólového i orchestrálního charakteru), zajímavými tématy, budete využívat moderní učební software. Nahrávky doprovodů skladeb na disketách a CD zvýší Vaši motivaci i radost ze hry. Při výuce je kladen zvláštní důraz na rozvoj improvizace a využívání instrumentálních i dechových cvičení.

Souhrnné informace:

 • Doporučený věk: od 6 let, dospělí bez omezení
 • Počet ve skupině: 5-8 žáků
 • Učební doba: jedna lekce týdně
 • Obsah učiva: rozvoj instrumentální a dechové techniky současně na sopránové a altové flétně, improvizace, hra sólových skladeb s doprovodem, dua, tria a orchestrální skladby z vážné i populární hudby

Doba vzdělávání: 4 roky

Učební materiál: publikace "Zobcová flétna" s doprovodným CD a "Songbook"

16 lekcí za 2 300,- Kč

PŘIHLÁŠKA NA KURZ (nikoliv na tábor)

Zuzana Bartošová 

TEL: 732 655 396