Herna s dohledem

ČTVRTEK 10:30 - 11:30 

JINÉ ČASY DLE OBJEDNÁNÍ

Pro naše klienty zabezpečujeme v dopoledních hodinách dohled nad dětmi bez rodičů v naší dětské herně. Poplatek za pobyt v herně je za každou započatou hodinu, pro klienty kurzů plavání je levnější cena za dozor po dobu potřebnou k absolvování lekce plavání. Herna je přizpůsobena pro pobyt dětí, je zde velké množství hraček, které jsou řádně ošetřovány a pravidelně obnovovány :-) Dohled nad dětmi v herně si musíte rezervovat předem.

Rodiče dětí musí při předání dítka do herny podepsat prohlášení, kde projevují souhlas s provozním řádem herny. Do herny mají přístup pouze děti zdravé a po dobu pobytu v herně není dovoleno dávat dětem jakékoli jídlo a pití pouze z lahví s dětským uzávěrem, který zamezí vylití tekutiny.

Dohlížející osoba má právo dítě k pobytu v herně nepřijmout.

provozovatel CVČ Měšice cena viz. CENÍK

REZERVACE MÍSTA